Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Về chương trình thu vỏ hộp bảo vệ môi trường của Organicare

Tôi được biết Organicare có chương trình tích luỹ chai/lọ sản phẩm cũ để đổi sản phẩm mới. Tôi muốn biết thêm thông tin và cách thức tham dự.

Tôi được biết Organicare có chương trình tích luỹ chai/lọ sản phẩm cũ để đổi sản phẩm mới. Tôi muốn biết thêm thông tin và cách thức tham dự.

Để chung sức bảo vệ môi trường sống của chúng ta, hiện nay RegenBeauty e có chương trình tích luỹ 10 vỏ sản phẩm bất kì đổi 1 sản phẩm mới (giá trị nhỏ hơn hoặc tương đương giá trị sản phẩm cao nhất trong 10 sản phẩm quý khách đã dùng). Sản phẩm sẽ được đổi mỗi quý, và thời gian, hình thức đổi sẽ được chúng tôi cập nhật trên trang web và email trực tiếp đến khách hàng.